Nondirectivitate

Nondirectivitatea – conceptul de bază al consilierii pentru dezvoltare personală

Meseria de “Consilier pentru dezvoltare personală” (CDP) se diferenţiază de meseriile de “psiho-terapeut“, “psihiatru” şi “consilier psihologic“, prin prisma intensităţii şi complexităţii scăzute a problematicii clienţilor şi a instrumentelor şi tehnicilor specifice de lucru care se bazează, în primul rând, pe nondirectivitate.

Însă, este foarte clar că, indiferent cât de nondirectiv este CDP, clienţii vin la terapie căutând ghidare şi îndrumare, şi într-o manieră sau alta vor găsi modalitatea de a le obţine, indiferent cât de mult încearcă CDP să evite asta.

Şi atunci ce se înţelege prin această “nondirectivitate“?

CDP abordează atitudinea de nondirectivitate ca fiind acordarea sensului ultim de adevăr clientului: clientul este cel mai bun expert în ceea ce îl priveşte şi, într-un context care îi asigură condiţii propice, el poate şti, mult mai bine decât cineva din afara sa, care este direcţia cea mai benefică pentru sine.

Responsabilitatea CDP consta tocmai în a furniza acest mediu propice, prin asigurarea a 3 condiţii de bază:

1. Înţelegerea empatică – Presupune ca CDP să fie sensibil şi atent, moment cu moment, la sensurile schimbătoare ale trăirilor existente în client. Reprezintă, de fapt, un proces de verificare împreună cu clientul, a acurateţii percepţiei şi semnificaţiilor acordate de către acesta situaţiilor verbalizate.

2. Atitudinea de acceptare pozitiva necondiţionată – CDP acceptă clientul aşa cum este, “cu toate ale lui“. Această “acceptare” nu presupune că este de acord sau că îi plăce clientul sau comportamentul lui, ci doar de a permite exprimarea sentimentelor oricare ar fi ele, de a le crea spaţiu suficient pentru ca ele să poată fi exprimate liber de către client.

3. Congruenţă – acesta este un fel de a fi al CDP în relaţia cu clientul său, ca prezenţă umană, caldă şi deschisă, onestă cu privire la sine şi cu privire la client. Astfel, clientul, simţindu-se acceptat şi respectat de o maniera necondiţionată, va fi capabil să se descopere pe sine însuşi.

adaptare după un articol scris de către Daniela Ploeşteanu-Sfîrlea, publicat în revista Psihiatru.ro

Comments

comments

Leave a Reply

Read previous post:
Unde se ascunde puterea divină a omului?

O legendă veche poveşteşte că mai demult oamenii erau buni.

Close